Monthly Archives: January 2014

PUDIS a.s. 2007-2010

Engineering geologist, geotechnician, underground constructions, exploration PUDIS a.s.

November 2009 – December 2010 (1 year 2 months) Prague, The Capital, The Czech Republic
tunnel Vypich, Metro 5.A (subway), Prague, (NATM, TBM)
tunnel Blanka – MO, Prague, (NATM)
tunnel Radejcin – D8, Radejcin, Central Bohemian Uplands, (NATM)

Engineering geologist, geotechnician, underground constructions PUDIS a.s.

April 2008 – May 2008 (2 months) Prague, The Capital, The Czech Republic
tunnel Lochkov (Lahovska), R1 – SOKP 514 – ring road, Prague, (NATM)

Engineering geologist, geotechnician, underground constructions
PUDIS a.s.

February 2007 – December 2007 (11 months) Prague, The Capital, The Czech Republic
tunnel Lochkov (Lahovska), R1 – SOKP 514 – ring road around Prague, (NATM)
tunnel Blanka, MO – inner ring road, Prague, (NATM)

Práce na souborech několika tunelových staveb v České republice v obrazech:
Working in underground on several tunnel constructions in The Czech Republic, few pictures:

Tunel Bubeneč (tunelový komplex Blanka), Praha - MO ŠPELC 0079
Tunel Bubeneč (tunelový komplex Blanka), Praha – MO ŠPELC 0079 – ražba kaloty STT, cca 185 tm od portálu Troja, photo by Ondřej Běhal

Tunel Bubeneč (tunelový komplex Blanka), Praha - MO ŠPELC 0079
Tunel Bubeneč (tunelový komplex Blanka), Praha – MO ŠPELC 0079 – průzkumná štola, photo by Ondřej Běhal

Tunel Lochkov (Lahovska), Praha - SOKP 514
Tunel Lochkov (Lahovska), Praha – SOKP 514 – tunelbagr při ražbě kaloty 3PT, photo by Ondřej Běhal

Tunel Bubeneč (tunelový komplex Blanka), Praha - MO ŠPELC 0079
Tunel Bubeneč (tunelový komplex Blanka), Praha – MO ŠPELC 0079 – ražba kaloty JTT, cca 300 tm od portálu Troja, photo by Ondřej Běhal

Tunel Bubeneč (tunelový komplex Blanka), Praha - MO ŠPELC 0079
Tunel Bubeneč (tunelový komplex Blanka), Praha – MO ŠPELC 0079 – vrtani kaloty JTT, cca 300 tm od portálu Troja, photo by Ondřej Běhal

Tunel Lochkov (Lahovska), Praha - SOKP 514
Tunel Lochkov (Lahovska), Praha – SOKP 514 – zaval při ražbě kaloty 2PT, photo by Ondřej Běhal

Tunel Lochkov (Lahovska), Praha - SOKP 514
Tunel Lochkov (Lahovska), Praha – SOKP 514 – zaval při ražbě kaloty 2PT, photo by Ondřej Běhal

Tunel Lochkov (Lahovska), Praha - SOKP 514
Tunel Lochkov (Lahovska), Praha – SOKP 514 – zmahani zavalu při ražbě kaloty 2PT, photo by Ondřej Běhal

behy_gernerfels

Rock climbing instructor (RCI) ČHS

Ondřej “Běhy” Běhal
Instruktor skalního lezení (RCI) Českého horolezeckého svazu (ČHS)
Rock climbing instructor (RCI) of the Czech mountaineering association (ČHS)

Běhy - Strohdach 9-
Ondřej “Běhy” Běhal – Weissenstein – Strohdach 9-, Bayern, Frankenjura, Germany, 2007

Poskytuji komplexní instruktorské služby týkající se skalního, vícedélkového, sportovního lezení a tréninku začátečníků i značně pokročilých lezců.
Působím především v Praze, ve středních Čechách, v Labském údolí, skalních oblastech Českého ráje a v Německé Frankenjuře (Nürnberg). Aktuálně v Calgary (Alberta, Canada).

Charles University in Prague, Engineering geology


Zvětšit mapu

Ondřej Běhal, M.Sc.
Main Study programme: Applied Geology
Subject of qualification: Engineering Geology
Level of qualification: University graduate – Master’s programme of study (5 years)

Studied: 9/2002 – 6/2009

Final state examination: Engineering geology, Mechanics of Soils and Rocks, Methods of Foundation Engineering
Classification: 2 – very good (20.5.2007)

M.Sc. Thesis: Engineering-geological characterisation, monitoring and a numerical model
of exploratory adit and tunnel Lahovská.
Classification: 1 – excellent (9.6.2009)
expert’s opinions – Dr. David Masin (suppervisor teacher) and Dr. Matous Hilar (dissertation reader)

Ondrej Behal’s M.Sc. thesis download (.pdf)

Ondrej Behal’s M.Sc. thesis attachments:
Attachment no. 1 – engineering geological (eg) map of locality surface – tunnel Lahovska (1 : 5000)
Attachment no. 2 – selected eg passports of the tunnel face
Attachment no. 3 – horizontal cross section of the western part tunnel Lahovská (mine map) (1 : 500)
Attachment no. 4 – vertical cross section of the studied geotechnical profile tunnel Lahovska, stationing 12.906 km (1 : 100)
Attachment no. 5 – geotechnical characteristics of kvazihomogenous parts of the tunnel Lahovska, stationing 12.906 km
Attachment no. 6 – nivelation points on terrain – measurements, stationing 12.906 km
Attachment no. 7 – nivelation points in tunnel, convergence profiles – measurements, stationing 12.906 km
Attachment no. 8 – extenzometers – measurements, stationing 12.906 km

Awards: 3. place in FINE and Mott Mac Donald award for best geotechnical Masters thesis 2009 in Czech Republic. Link.

Nabízím projekci a stavbu bouldrových stěn s dopadištěm i lezeckých stěn se zajištěním a příslušenství.
Dále nabízím stavbu umělých i skalních lezeckých cest.

Designing and constructing of an artificial climbing and bouldering walls with protection or crash pads.
Setting of an artificial climbing routes and boulders. Setting and protecting of a natural climbing routes.

Lezecká stěna Nový most Kolín by běhy project:

běhy project
Obr. – Model Lezecké stěny Nový most Kolín – zeleně a fialově – nástřelová rozpracovaná vize (studie) zpracování prostoru stropu (třetí a čtvrté etapy výstavby) – středový řez polokoulí, stena_bp_var2_p3_work2, běhy project, 7/2014

Foto ze stavby 1. a 2. etapy stěny (8/2013 – 3/2014 a 5/2014) viz zde.
Foto ze stavby 3. etapy stěny (6/2015) viz zde.

o projektování bp stěny pod mostem v Kolíně čtěte článek Lezecká stěna Nový most Kolín – info

o vizích budoucnosti bp a možném navázání na první a druhou etapu s maximálním využitím stěny do betonu (minimalizace nákladů) čtěte článek Lezecká stěna Nový most Kolín vize 2015

První etapa výstavby: Na mostě začaly koncem srpna 2013 vznikat první lezecké cesty v položeném a kolmém terénu přímo do betonu. Stavba probíhala dle původního projektu běhy project (bp), který počítal s minimálními finančními prostředky a využíval tedy značně kolmé betonové tedy již téměř hotové profily.

bp profil blueprint
Obr. – Projektová dokumentace k prvnímu dřevěnému profilu na stěně, součást tzv. bp profilu, jedná se o překlenutí cca 0.6 m vysoké a 5 m široké dutiny mezi opěrou mostu a mostovkou (betonovým monolitem), běhy project 1/2014

Druhá etapa výstavby: Stavbu první části “velkého levého” překližkového převisu zrealizovala pražská firma TR-Walls (podle společného projektu TR walls a běhy project). Jde o tzv. “trbp profil” s převislostí až cca 30,2° (dnešní levý větší převis stěny) skládající se ze svařovaného ocelového rámu a krycí překližky. Stavba byla dokončena v dubnu roku 2014.

Třetí etapa výstavby: Stavba druhé části překližkového převisu dle pojektu Tomáše Sládka z TR-walls skončila v červnu 2015. Stavbu realizovala opět pražská firma TR-Walls a použila stejnou technologii jako u druhé etapy. Jde o dnešní pravý převis stěny se sklonem cca až 20°. Převis zakryl většinu svého předchůdce, původní kolmý bp profil v betonu a dřevě.

 

běhy project
Obr. – Vizualizace Lezecké stěny Nový most Kolín – zeleně a fialově – nástřelová rozpracovaná vize (studie) zpracování prostoru stropu (třetí a čtvrté etapy výstavby) – pohled od Z (zepredu), stena_bp_var2_p3_work2, běhy project, 7/2014

bp_beton TR+bp_profil_vizualizace2014 bp_beton TR+bp_profil_2_vizualizace2014
Obr. – Vizualizace Lezecké stěny Nový most Kolín – části připravované k otevření v 5/2014 – část běhy project profil v betonu a dřevě neboli první etapa výstavby (vyznačeno růžově a zeleně). U této etapy selhalo financování, termín dokončení byl tedy velmi nejistý, nakonec byl tento profil během začátku roku 2014 dostavěn bez honoráře běhy projectem (Ondřej Běhal) s nezanedbatelným přispěním Jiřího Belzy a Michala Výborného;
Druhá etapa výstavby: “trbp profil” TR walls + běhy project profil ve dřevě (vyznačeno šedě a modře) tato část byla postavena v 4/2014. Lezitelná byla až v 6/2014 díky stavěčům lezeckých cest především Jiřímu Belzovi, který nahodil první čtyři linky.

stena_most
Obr. – Jedna z prvních studií levé části vestavěné překližkové stěny – varianta 6_1 běhy project (9/2013)

stena_kolin
Obr. – Vizualizace jedné z prvních studií levé a pravé části překližkové stěny, varianta 5_2 běhy project (8/2013)

Vizualizace verze 6_1 video
3D model prostoru pod mostem s jednou z prvních studií levé a pravé části (2. a 3. etapa) vestavěné překližkové stěny, varianta 6_1 běhy project (9/2013)

 

Článek – Lezecká stěna Nový most Kolín – info

 


behy project