Nabízím projekci a stavbu bouldrových stěn s dopadištěm i lezeckých stěn se zajištěním a příslušenství.
Dále nabízím stavbu umělých i skalních lezeckých cest.

Designing and constructing of an artificial climbing and bouldering walls with protection or crash pads.
Setting of an artificial climbing routes and boulders. Setting and protecting of a natural climbing routes.

Lezecká stěna Nový most Kolín by běhy project:

běhy project
Obr. – Model Lezecké stěny Nový most Kolín – zeleně a fialově – nástřelová rozpracovaná vize (studie) zpracování prostoru stropu (třetí a čtvrté etapy výstavby) – středový řez polokoulí, stena_bp_var2_p3_work2, běhy project, 7/2014

Foto ze stavby 1. a 2. etapy stěny (8/2013 – 3/2014 a 5/2014) viz zde.
Foto ze stavby 3. etapy stěny (6/2015) viz zde.

o projektování bp stěny pod mostem v Kolíně čtěte článek Lezecká stěna Nový most Kolín – info

o vizích budoucnosti bp a možném navázání na první a druhou etapu s maximálním využitím stěny do betonu (minimalizace nákladů) čtěte článek Lezecká stěna Nový most Kolín vize 2015

První etapa výstavby: Na mostě začaly koncem srpna 2013 vznikat první lezecké cesty v položeném a kolmém terénu přímo do betonu. Stavba probíhala dle původního projektu běhy project (bp), který počítal s minimálními finančními prostředky a využíval tedy značně kolmé betonové tedy již téměř hotové profily.

bp profil blueprint
Obr. – Projektová dokumentace k prvnímu dřevěnému profilu na stěně, součást tzv. bp profilu, jedná se o překlenutí cca 0.6 m vysoké a 5 m široké dutiny mezi opěrou mostu a mostovkou (betonovým monolitem), běhy project 1/2014

Druhá etapa výstavby: Stavbu první části “velkého levého” překližkového převisu zrealizovala pražská firma TR-Walls (podle společného projektu TR walls a běhy project). Jde o tzv. “trbp profil” s převislostí až cca 30,2° (dnešní levý větší převis stěny) skládající se ze svařovaného ocelového rámu a krycí překližky. Stavba byla dokončena v dubnu roku 2014.

Třetí etapa výstavby: Stavba druhé části překližkového převisu dle pojektu Tomáše Sládka z TR-walls skončila v červnu 2015. Stavbu realizovala opět pražská firma TR-Walls a použila stejnou technologii jako u druhé etapy. Jde o dnešní pravý převis stěny se sklonem cca až 20°. Převis zakryl většinu svého předchůdce, původní kolmý bp profil v betonu a dřevě.

 

běhy project
Obr. – Vizualizace Lezecké stěny Nový most Kolín – zeleně a fialově – nástřelová rozpracovaná vize (studie) zpracování prostoru stropu (třetí a čtvrté etapy výstavby) – pohled od Z (zepredu), stena_bp_var2_p3_work2, běhy project, 7/2014

bp_beton TR+bp_profil_vizualizace2014 bp_beton TR+bp_profil_2_vizualizace2014
Obr. – Vizualizace Lezecké stěny Nový most Kolín – části připravované k otevření v 5/2014 – část běhy project profil v betonu a dřevě neboli první etapa výstavby (vyznačeno růžově a zeleně). U této etapy selhalo financování, termín dokončení byl tedy velmi nejistý, nakonec byl tento profil během začátku roku 2014 dostavěn bez honoráře běhy projectem (Ondřej Běhal) s nezanedbatelným přispěním Jiřího Belzy a Michala Výborného;
Druhá etapa výstavby: “trbp profil” TR walls + běhy project profil ve dřevě (vyznačeno šedě a modře) tato část byla postavena v 4/2014. Lezitelná byla až v 6/2014 díky stavěčům lezeckých cest především Jiřímu Belzovi, který nahodil první čtyři linky.

stena_most
Obr. – Jedna z prvních studií levé části vestavěné překližkové stěny – varianta 6_1 běhy project (9/2013)

stena_kolin
Obr. – Vizualizace jedné z prvních studií levé a pravé části překližkové stěny, varianta 5_2 běhy project (8/2013)

Vizualizace verze 6_1 video
3D model prostoru pod mostem s jednou z prvních studií levé a pravé části (2. a 3. etapa) vestavěné překližkové stěny, varianta 6_1 běhy project (9/2013)

 

Článek – Lezecká stěna Nový most Kolín – info

 


behy project

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *